Please enable JS

Siekime aukščiausių rezultatų kartu.

Gydytojai, slaugytojai ir administracija turi dirbti kaip viena komanda. Tarpprofesinis bendradarbiavimas labais svarbus aspektas, norint užtikrinti saugias ir kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Mūsų pagrindinė misija pasidalinti šiandien labai aktualia infekcijų kontrolės tema jau sukauptomis žiniomis ir praktiniais įgūdžiais. Kuo aukštesnės kompetencijos slaugytojai, gydytojai ir pagalbinis personalas tuo daugiau naudos pacientui ir asmens sveikatos priežiūros įstaigai.

Mažosios bendrijos „Medaudita“ specialistės kuria naują požiūrį į asmens sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vadybą ir akcentuoja sveikatos priežiūros paslaugų kokybės svarbą, atkreipdami dėmesį į nepakankamos sveikatos priežiūros paslaugų priežastis.


Specialistės savo veikloje vadovaujasi personalo motyvavimo ir bendradarbiavimo prioritetu, taip gerinant paslaugų kokybę. Bendradarbiaujant su įstaigos vadovu aptariamos sveikatos priežiūros personalo motyvavimo teorijos ir galimybės, kurios leidžia pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.


Konsultacijos metu pristatomi ir aptariami asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo aspektai bei visuotinės kokybės vadybos principų taikymo svarba sveikatos priežiūroje, pristatomas teisinis sveikatos priežiūros kokybės reglamentavimas.
Aptariami svarbiausi sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politikos formavimo ir nustatymo aspektai, kokybės politikos tikslų formulavimas.
Didelis dėmesys skiriamas nepageidaujamiems įvykiams bei jų valdymui, pacientų saugos užtikrinimui. Nagrinėjamos rizikos valdymo procedūros sveikatos priežiūros įstaigose, nepageidaujamų įvykių sveikatos priežiūroje registravimo galimybės ir svarba. Numatomos efektyvios priemonės korupcijos prevencijai ir mažinimui.