Please enable JS

Medicinis auditas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo pakeitimo“ kiekvienoje sveikatos priežiūros įstaigoje privalo būti vykdomas vidaus medicininis auditas.

Šiandieninėje sveikatos priežiūroje ypač svarbu užtikrinti tinkamą įstaigos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius, tinkamai parengti dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ir rizikos valdymo veikla bei įstaigos kokybės vadybos dokumentus. Šie veiksmai gerina įstaigos veiklų efektyvumą ir žymiai sumažina klaidų galimybę.

Jums padėsime:

- Parengti vidaus medicininio audito veiklos aprašą;
- Sudaryti metinį įstaigos vidaus medicininio audito planą;
- Parengti vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą su išvadomis ir siūlymais;
- Atlikti planinius ir neplaninius medicininius auditus pagal įstaigos vadovo patvirtintą metinį planą;
- Atlikti tyrimą apie pacientų pasitenkinimą suteiktomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, pateiksime analizę ir rekomendacijas;
- Atlikti diagnostikos, gydymo, slaugos protokolų, procedūrų ir kitų kokybės vadybos dokumentų taikymo priežiūrą;
- Padėsime įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo veiklą, parengia vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą;
- Padėsime įvertinti įstaigos sveikatos priežiūros specialistų veiklą, susijusią su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybe.